đỗ vẫn trọn: SỢ EM GIẬN – Thơ: Đỗ Vẫn Trọn – Nhạc: Mai Hoai Thu – Ca sĩ: Ý Lan

Posted: October 2, 2015 in Mai Hoài Thu, Đỗ Vẫn Trọn

1-Ngonhaidangxua49

SỢ EM GIẬN 
Thơ: Đỗ Vẫn Trọn 
Nhạc: Mai Hoai Thu
Ca sĩ: Ý Lan

SỢ EM GIẬN

Sợ em giận, nên đêm rồi
anh không ngủ.
Chiếc lá lìa cũng lặng lẽ
đêm khuya
Thao thức nhớ
như từng hơi thở gọi.
Em ngủ vùi
có nhớ anh không.
Tay anh đó,
mân mê
từng sợi tóc
Sợi nào buồn
làm gió
bâng khuâng
Ðể tóc đượm thêm màu
ân ái
Anh hít nồng
vụng trộm
nhớ thương ơi.

đỗ vẫn trọn

Lyrics: SỢ EM GIẬN
Sợ em giận, nên đêm rồi anh không ngủ,
Chiếc lá lìa cành cũng lặng lẽ đêm khuya,
Thao thức nhớ, như từng hơi thở gọi,
Em ngủ vùi, em có nhớ anh không?

Tay anh đó, mân mê từng sợi tóc,
Sợi nào buồn làm gió bâng khuâng,
Ðể tóc đượm thêm màu ân ái,
Anh hít nồng vụng trộm nhớ thương ơi…

SoEmGian_MHT pho tho DVT

f1520-duongvienmauhongodichuyen

Advertisements
Comments
  1. vivi099 says:


    Happy New Year 2016

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s